NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
HADY
 
Odborné články Hady na Slovensku Fotogaléria hadov

NEJEDOVATÉ HADY

UŽOVKA HLADKÁ
Coronella austriaca – (Laurenti 1768)
Colubridae

Užovka hladká

Rozpoznávacie znaky:

 • Užovka hladká je drobnejší štíhly had.
 • Dorastá do maxi-málnej veľkosti asi 80 cm, obvykle však máva len okolo pol metra a jedinci nad 60 cm bývajú už pomerne vzácni.
 • Hlava sploštená len nevýrazne odlíšená od krku s pravidelnými hlavovými štítkami.
 • Oči s okrúhlou zrenicou, čo svedčí o dennom spôsobe života.
 • Šupiny hladké.


 • Základné zafarbenie sa môže pohybovať od sivej po sivohnedú, hnedú, až po žltohnedú.
 • Samce mávajú skôr hnedavý a červenohnedý odtieň a škoricovo zafarbené brucho. Samice bývajú sivohnedé so sivým bruchom.
 • Mláďatá majú spravidla brucho do červena.
 • Kresba – obe pohlavia ju majú prakticky zhodnú:
 • tvoria ju obvykle dva rady priečnych prerušovaných škvŕn, ktoré od seba bývajú oddelené a často tvoria akýsi rebríkovitý vzor.
 • niekedy škvrny môžu byť zliate do pozdĺžnych pásov, ktoré sa objavujú na prednej časti chrbta hneď za hlavou.
 • Podstatná časť pileusu (usporiadanie šupinovitých štítkov na zadnej strane hlavy) užovky hladkej je zafarbená tmavo hnedo a pripomína korunku či podkovu na malej trojuholníkovej hlave.
 • Hnedý, čierno lemovaný pás sa tiahne od špičky nosa cez oko až ku krku.Pre svoj celkový vzhľad - predovšetkým vďaka kresbe hlavy a škvrnám na chrbte – je táto užovka často zamieňaná za vretenicu.

 • Užovka hladká sa veľmi rýchlo pohybuje.
 • Loví jašterice, ale aj rôzne druhy plazov - hlavne slepúchy, mláďatá ostatných hadov, ale aj mláďatá vlastného druhu. Výnimočne sa jej korisťou môžu stať drobné myšovité hlodavce, prípadne vajcia či mláďatá na zemi hniezdiacich vtákov. Väčšiu korisť usmrcuje silným ovinutím okolo tela, drobnejšiu prežiera vcelku.
 • Požiera i hmyz vhodnej veľkosti.
 • Je u nej známy aj kanibalizmus.
 • Pri ohrození sa bráni hryzením a útočením.VÝSKYT

 • Najhojnejšia je v nížinách, len výnimočne vystupuje nad 600 m nadmorskej výšky.
 • Vzhľadom k vyhraneným nárokom je u nás napriek svojej relatívnej hojnosti rozšírená len ostrovkovito. To úzko súvisí nielen s vhodným biotopom, ale predovšetkým s výskytom dostatočného množstva jej hlavnej prirodzenej potravy – jašteríc.
 • Vyskytuje sa na väčšine územia Európy.


Na Slovensku sa vyskytuje hlavne na Záhorí, v okolí Nitry a Fiľakova, v povodí Hrona a v Slovenskom krase.Mapa pozorovania taxónu: Užovka hladká
http://enviroportal.sk/ziva-priroda/detail.php?id=99j
Mapa pozorovania taxónu: Užovka hladká
Mapa pozorovania taxónu: Užovka hladká

Užovka hladká obýva:

 • teplé listnaté lesy,
 • suché slnečné kamenisté a zarastené stráne,
 • opustené lomy a násypy, rumoviská a staré kameňolomy teda teritóriá podobné ako jašterice,
 • zasahuje často až na okraj ľudských sídlišť, do parkov a sadov, viníc a zarastených zanedbaných záhrad,
 • chladné obdobie prečkáva v skalných puklinách, ale aj pod pňami.
 • Nenájdeme ju:
  v  kultúrne poľnohospodársky využívanej pôde a na väčších plochách monokultúr.


Vytráca sa zväčša v októbri a vylieza v marci. Párenie prebieha v apríli. Mláďatá sa liahnu v auguste až septembri. Je to vajceživorodý druh , t. j. užovka hladká rodí živé plne vyvinuté mláďatá, ktoré sú už behom niekoľkých minút schopné samostatného života. Nie je výnimkou aj 15 mláďat dosahujúcich dĺžku okolo 18 centimetrov s výraznejším sfarbením ako dospelí jedinci.Užovka hladká (Coronella austriaca) – samec
Užovka hladká (Coronella austriaca) – samec
http://sk.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEovka_hladk%C3%A1
Užovka fŕkaná
Užovka hladká (Coronella austriaca) - samica
http://sk.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEovka_hladk%C3%A1


Hady na Slovensku

     Jedovaté hady
          Vretenica severná

     Nejedovaté hady
          Užovka obojková – Natrix natrix
          Užovka hladká – Coronella austriaca
          Užovka stromová – Zamenis longissimus
          Užovka fŕkaná – Natrix tessellata

     Intoxikácia
          Toxíny
          Lokálne príznaky intoxikácie
          Celkové príznaky intoxikácie

     Terapia
          Prvá pomoc laická
          Postup pri ohlasovaní nehody
          Antisérum hadieho jedu
          Epidemiológia pohryzenia vretenicou severnou

     Ako ich rozpoznať
          Rozlíšenie užovky a vretenice

Použité zdroje:

HORČIC R.: Coronella austriaca – užovka hladká,(02-2- Terarijní zvířata), Fauna 24,(16), 2005
http://www.plazyunas.com/ , 20.08.2009
http://www.wildfoto.wbl.sk/ , 20.08.2009
http://www.foto-net.sk/ , 20.08.2009

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč