NTIC

Registration

Registration of chemicals in Slovakia

Chemical Substances
European Chemicals Agency (ECHA)
www.echa.europa.eu

Biocides
Centre for Chemical Substances and Preparations
CCHLP, Centrum pre chemické látky a prípravky
REACH and CLP Helpdesk, Mierova 19, 827 15 Bratislava,
Website: http://www.mhsr.sk/10800-menu/143074s
Webform: http://helpdesk.ccsp.sk
Tel.: 00421 2 4854 4511

Pesticides
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)
Matúškova 21, 833 16 Bratislava,
Tel.: 00421 2 59 880 200
E-mail: uksup@uksup.sk
www.uksup.sk

Cosmetic Products
Public Health Authority of the Slovak Republic
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)
Trnavská 52, 826 45 Bratislava
Tel.: 00421 2 49 284 111
E-mail: uvzsr@uvzsr.sk
www.uvzsr.sk