Národné toxikologické informačné centrum

NTIC UNB Bratislava poskytuje telefonické konzultácie lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom aj laickej verejnosti ohľadne akútnych intoxikácií liekmi, chemikáliami, priemyselnými prípravkami, hubami, rastlinami, drogami a živočíšnymi toxínmi. NTIC má celoslovenskú 24-hodinovú službu a je k dispozícii na telefónnom čísle 02/54 77 41 66.


Čo robiť pri akútnej otrave?

Čo sa vás budeme pýtať:

Kto potrebuje pomoc: dieťa, dospelý, zviera, jeho vek a hmotnosť (aj odhadom)
Čo spôsobilo otravu: liek, chemikália, priemyslový prípravok (mať pri sebe etiketu), rastlina, huba a.i.
Koľko: odhadnuté množstvo pôsobiacej látky
Kedy: kedy došlo k intoxikácii
Ako: akým spôsobom došlo k otrave (požitie, vdýchnutie, poliatie, uhryznutie a pod.), ako sa postihnutý má a aké opatrenia sa doteraz vykonali

Pripravte si: celé meno intoxikovanej osoby, rodné číslo a názov zdravotnej poisťovne

Údaje volajúceho: meno, mesto, telefónne číslo v prípade opakovanej konzultácie

Intoxikácie

Rôzne druhy intoxikácií

Prečítajte si informácie o rôznych druhoch intoxikácií.

Publikácie

Knihy o toxikológii

Média

NTIC v médiách

Ako predísť otravám - 24 podcast
Otravy hubami - Slovenský rozhlas
Ako sa správať po uhryznutí hadom - TA3
Intoxikácie spôsobené liekmi - TV JOJ