Antidotá

Povolenie MZ SR na rok 2023
Aktualizovaný zoznam antidot pre nemocničné lekárne (2023)
Zoznam neregistrovaných antidot pre rok 2023 – výrobca, indikácie, minimálny počet balení pre 1 pacienta