Antidotá

Povolenie MZ SR na rok 2024
Aktualizovaný zoznam antidot pre nemocničné lekárne (2024)
Zoznam neregistrovaných antidot pre rok 2024 – výrobca, indikácie, minimálny počet balení pre 1 pacienta