Kontaktné informácie

KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ)

+421 2 5465 2307 v čase od 8.00 do 9.00 h

kbu@ntic.sk

POHOTOVOSTNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

+421 25477 4166, +421 911 166 066

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na http://www.unb.sk/ochrana-osobnych-udajov/

EMAIL

ntic@ntic.sk

!! Akútne intoxikácie je nutné riešiť len telefonicky na číslo +421 2 5477 4166. Na e-mail neodpovedáme okamžite !!

ADRESA

Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbová 5,
833 05 Bratislava


Užitočné linky a kontakty