VRETENICE A UŽOVKY

Ako ich rozoznať

Z početnej triedy hadov žijú na Slovensku užovky a vretenice. Na území Slovenska žije jediný jedovatý had Vretenica severná (zmija) a štyri druhy užoviek, ktoré nie sú jedovaté (môžu však uhryznúť). Vretenice aj užovky sú na našom území značne rozšírené. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité a dobré vedieť ich rozlíšiť.

Zafarbením a kresbou pripomína vretenicu severnú užovka hladká.

Pre svoj celkový vzhľad – podoba zafarbenia tela, ale predovšetkým kresba hlavy a škvrny na chrbte – je táto užovka často zamieňaná za vretenicu, a hoci je úplne neškodná, býva zbytočne zabíjaná.

Vretenica obyčajná
Užovka obyčajná
Rozličovací znak
Vretenica severná
Vipera berus
Užovka hladka
Coronella austriaca
Veľkosť
telo je zavalité, má pomerne krátky chvost dĺžka 60 – 80 cm
štíhla s dlhým chvostom dorastá do veľkosti asi 80 cm
Hlava
úzka trojuholníkového tvaru výrazne širšia ako krk tupo zakončená
sploštená len nevýrazne odlíšená od krku
Hlavové štítky
množstvo menších štítkov, čelný a dva temenné štítky sú výrazné
niekoľko väčších pravidelných hlavových štítkov
Oči
zvislá elipsovitá zrenica
okrúhla zrenica
Škvrny
na krku je výrazný tvar písmena "V“
- podkovovitá škvrna za hlavou,
- obvykle dva rady priečnych prerušovaných škvŕn, ktoré od seba bývajú oddelené a často tvoria akýsi rebríkovitý vzor – dokážu vytvoriť vzhľad veľmi podobný kresbe chrbta vretenice
- niekedy škvrny môžu byť zliate do pozdĺžnych pásov, ktoré sa objavujú na prednej časti chrbta hneď za hlavou.
Kresba
výrazná kľukatá čiara na chrbte škvrny zapadajúce do jednotlivých uhlov kľukatej čiary na bokoch
hnedý, čierno lemovaný pás sa tiahne od špičky nosa cez oko až ku krku

Spoľahlivý znak je štrbinová vertikálna zrenica - zvislá elipsovitá zrenica vretenice.

Tým sa vretenica vo všeobecnosti odlišuje od ostatných hadov žijúcich na Slovensku. Všetky u nás žijúce užovky, ktoré nie sú jedovaté, majú okrúhle zreničky. Dá sa to rozoznať už z dvoch metrov.

Báli ste sa hada?
Myslíte si, že už viete bezpečne rozoznať hady žijúce na Slovensku?
Rozoznáte jednotlivé druhy nejedovatých užoviek žijúcich na Slovensku?
Rozpoznáte bezpečne jedovatú vretenicu – zmiju od nejedovatých užoviek?
Skôr ako ich stretnete v prírode skúste sa v bezpečí otestovať.
http://priroda.sdas.cz/testy/test0056.htm
Vychutnajte si v pohode krásu našej prírody.

Základom spolužitia hadov a človeka je vzájomný rešpekt.
Ak my necháme na pokoji hady, oni nechajú na pokoji nás.

Deťom je nutné vysvetliť, aby žiadne hady v nijakom prípade nikdy nechytali do rúk!