ŠTATISTIKY

Štatistika intoxikácií

NTIC každoročne štatisticky spracúva informácie o konzíliách. Výsledkom sú grafy, poskytujúce prehľad o druhoch a spôsoboch intoxikácií, rozdelení intoxikácií podľa veku a pohlavia pacientov a podobne. Grafy a štatistické výstupy sú pravidelne prezentované na domácich i zahraničných odborných toxikologických podujatiach, ako i v rôznych publikáciách.