VEREJNOSŤ

Chemikálie

Druhou najčastejšou príčinou otráv u detí je požitie chemikálií v domácnosti.

Niektoré chemikálie a čistiace prostriedky  môžu spôsobiť pri nesprávnom použití závažné poškodenie zdravia. Nebezpečné sú najmä pre malé deti, ktoré sú veľmi zvedavé  a ani prípadný zápach prostriedku ich neodradí od toho, aby  ho ochutnali.

Benzín

Benzín je súčasťou rozpúšťadiel, čističov a lešteniek na nábytok. Už pri vypití malého množstva môže dôjsť k vniknutiu výparov alebo aj tekutiny do pľúc a vzniku chemického zápalu pľúc. Vypitie väčšieho množstva môže ovplyvniť stav vedomia, tak ako alkohol, a môže spôsobiť závažnú otravu s celkovými príznakmi.

Prvá pomoc: Po vypití nikdy nevyvolávajte vracanie, mohlo by dôjsť k vdýchnutiu tekutiny alebo výparov do pľúc a vzniku zápalu. Prvým príznakom vdýchnutia je kašeľ. Nepodávajte mlieko ani tuky. Nepodávajte aktívne uhlie. Kontaktujte lekára alebo NTIC.

Éterické oleje

Éterické oleje (silice, aromatické, esenciálne, prchavé, vonné oleje) sú prchavé kvapaliny rastlinného pôvodu s charakteristickou vôňou, napríklad eukalyptový a čajovníkový olej. Používajú sa v aromaterapii, pridávajú sa do aromatických lámp, zvlhčovačov vzduchu. Požitie aj malého množstva koncentovaného éterického oleja môže byť pre dieťa nebezpečné. Po požití dráždia tráviaci trakt, môžu vyvolať závraty, kŕče, poruchy vedomia. Už pri vypití malého množstva môže dôjsť k vniknutiu výparov alebo aj tekutiny do pľúc a následnému vzniku chemického zápalu pľúc.

Prvá pomoc: Po vypiti nikdy nevyvolávajte vracanie, mohlo by dôjsť k vdýchnutiu tekutiny alebo výparov do pľúc a následnému zápalu. Prvým príznakom vdýchnutia je kašeľ. Nepodávajte mlieko ani tuky. Nepodávajte aktívne uhlie. Kontaktujte lekára alebo NTIC.

Chlórnan sodný

Nachádza sa v dezinfekčných čistiacich prípravkoch, v prostriedkoch na pranie s bieliacou zložkou alebo v prípravkoch na odstraňovanie škvŕn z textílií. Po požití spôsobuje podľa koncentrácie rôzne silné podráždenie tráviaceho traktu. U malých detí môže dôjsť aj k závažnejšiemu postihnutiu slizníc. Pri nadýchaní môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje kašľom, pálením sliznice dýchacích ciest a zvýšenou sekréciou z nosa.

Prvá pomoc: Po požití nevyvolávajte vracanie! Podajte malé množstvo vody (do 100 ml). V prípade ťažkostí, ako sú pálenie v ústach alebo za hrudnou kosťou, problémy s prehĺtaním, slinenie, vracanie, zistite presný názov prípravku alebo jeho zloženie. Kontaktujte lekára alebo NTIC.

Keď sa postihnutý nadýcha výparov chlóru,  odveďte ho na čerstvý vzduch. Ak sa objavia ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka: Nikdy nemiešajte prípravky, ktoré obsahujú chlórnan sodný s inými prípravkami, hlavne s tými čo obsahujú kyseliny. Dochádza k masívnemu uvoľňovaniu aktívneho chlóru, ktorý vo zvýšenej miere dráždi dýchacie cesty.

Riedidlá

Sú to rozpúťadlá, ktoré sa používajú na riedenie syntetických farieb. Už pri vypití malého množstva môže dôjsť k vniknutiu výparov alebo aj tekutiny do pľúc a následnému vzniku chemického zápalu pľúc. Vypitie väčšieho množstva môže ovplyvniť stav vedomia podobne ako alkohol, a môže spôsobiť závažnú otravu s celkovými príznakmi. 

Prvá pomoc: Po vypití nikdy nevyvolávajte vracanie, mohlo by dôjsť k vdýchnutiu tekutiny alebo výparov do pľúc a neskôr k vzniku zápalu. Prvým príznakom vdýchnutia je kašeľ. Nepodávajte mlieko ani tuky. Nepodávajte aktívne uhlie. Kontaktujte lekára alebo NTIC.

Keď sa postihnutý nadýcha výparov, odveďte ho na čerstvý vzduch. Ak sa objavia problémy s dýchaním, bolesti hlavy alebo je ovplyvnený stav vedomia,  okamžite kontaktujte lekára alebo NTIC.