VEREJNOSŤ

Lieky

Otrava liekmi patrí v detskom veku medzi najčastejšie otravy. Naj­vyšší počet intoxikovaných detí je vo vekovej skupine 0-3 rokov, čo tvorí cca 62 % zo všetkých intoxikácií v detskom veku.  Za otravu dieťaťa sú najčastejšie zodpovední dospelí. K otrave detí dochádza najčastejšie voľnopredajnými liečivami s  účinnými látkami ibuprofén a  parace­tamol. Medzi ľuďmi sa vyskytuje mylná predstava, že voľnopredajný liek je nielen účinný ale aj  úplne bezpečný a neškodný.

Antibiotiká

Lieky na liečbu bakteriálnych infekcií.

Náhodné požitie môže spôsobiť tráviace ťažkosti, vracanie, hnačky. Pri alergii na konkrétne antibiotikum môžu vzniknúť alergické reakcie.

Závažné ťažkosti sú zriedkavé.

Prvá pomoc: Pri predávkovaní kontaktujte  lekára alebo NTIC.

Antidepresíva

Používajú sa na liečbu príznakov depresie. Predávkovanie  sa prejavuje nekľudom, úzkosťou, útlmom, poruchami vedomia, poklesom krvného tlaku a pod.

Prvá pomoc: Pri náhodnom alebo nadmernom požití kontaktujte lekára alebo  NTIC.

Ak ste pristihli dieťa práve v okamihu, keď prehltlo lieky, pokúste sa vyvolať vracanie. Neskôr vracanie už nevyvolávajte, pretože lieky ovplyvňujú stav vedomia a dýchania. Podajte 5-10 tabliet rozdrveného aktívneho uhlia a  kontaktujte lekára alebo  NTIC.

Antidiabetiká 

Lieky používané pri liečbe cukrovky. Pomáhajú znížiť hladinu glukózy v krvi, pri predávkovaní sú veľmi nebezpečné. Po požití väčšieho množstva tabliet je riziko hypoglykémie (nízka hladina glukózy v krvi). Príznaky hypoglykémie sú triaška, bledosť kože, potenie, zrýchlená činnosť srdca, poruchy koncentrácie, kŕče, rozmazané videnie, zmätená, nezreteľná reč, dezorientovanosť až strata vedomia pod. 

Prvá pomoc: Pri náhodnom alebo nadmernom požití ak postihnutý spolupracuje, podajte rýchlo sladký nápoj (kokakola, čaj s medom a pod. v množstve 100-200 ml, v prípade potreby aj viac), resp. hroznový či bežný cukor. Okamžite vyhľadajte lekára.

Antikoncepcia hormonálna

Hormonálne tablety brániace nežiadúcemu otehotneniu.

Po požití množstva menšieho ako je mesačná dávka (do 28 tabliet), sú netoxické.

Prvá pomoc:  Po požití množstva  väčšieho, ako je mesačná dávka, kontaktujte lekára alebo NTIC.

Hypermangán

Manganistan draselný vo forme fialovočerveného kryštalického prášku. Po vysokom nariedení sa používa na dezinfekciu postihnutých miest na tele. Pripravuje sa z neho najčastejšie kúpeľ (niekoľko kryštálikov sa rozpustí vo vode, aby vznikol svetloružový roztok). Samotné kryštáliky alebo vysoko koncentrované roztoky majú leptavé účinky na kožu, sliznice a oči.

Prvá pomoc: Po požití nevyvolávajte vracanie, nepodávajte aktívne uhlie, podajte malé množstvo vody (do 100 ml) a ihneď kontaktujte lekára alebo NTIC. Pri postihnutí očí dôkladne vyplachujte spojovkový vak vlažnou vodou (niekoľko minút) a vyhľadajte očného lekára.

Ibuprofén

Nesteroidné antireumatikum. Pri predávkovaní môže vyvolať bolesť brucha, nutkanie na vracanie, vracanie, letargiu a ospalosť.

Prvá pomoc: Pri nadmernom požití podajte 5-10 tabliet rozdrveného aktívneho uhlia a kontaktujte lekára alebo NTIC.

Paracetamol

Používa sa  na miernenie bolesti a znižovanie horúčky. Na trhu je veľké množstvo prípravkov s touto účinnou látkou vo forme tabliet, sirupov, šumivých granulátov, čapíkov a pod. s rôznymi obchodnými názvami. Paracetamol je často príčinou predávkovania v súvislosti so samoliečiteľstvom. Nebezpečné je jednorázové užitie nadmernej dávky (akútne predávkovanie) ale aj príliš časté podávanie menších dávok počas niekoľkých dní, kedy dochádza ku kumulácii (hromadeniu) paracetamolu v organizme (chronické predávkovanie). Medzi prvé príznaky patria nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť poškodenie až zlyhanie pečene, ktorému sa dá predísť včasnou liečbou. Predávkovanie nikdy nepodceňujte!

Prvá pomoc: Pri každom prekročení maximálnej odporúčanej dávky uvedenej v príbalovom letáku konzultujte s lekárom alebo NTIC. Podajte 5-10 tabliet rozdrveného aktívneho uhlia,  kontaktujte lekára alebo NTIC.

Vitamín D

Nachádza sa napríklad v prípravku Vigantol. Po náhodnom jednorázovom  požití nespôsobuje žiadne ťažkosti. Užitie veľkého množstva konzultujte s NTIC alebo s lekárom.

Poznámka: pri dlhodobom nadmernom užívaní sa môžu objaviť bolesti hlavy, nutkanie na vracanie, vracanie, smäd, svalová slabosť, nadmerné močenie, dehydratácia a iné.